Zespół prawników

radca prawny Agata Baran

Studia prawnicze ukończyła w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, broniąc pracę magisterską „Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej” w Katedrze Prawa Cywilnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej została wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR–2715. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawniczej współpracowała jako prawnik z kancelariami adwokatów i radców prawnych oraz kancelariami odszkodowawczymi działającymi na terenie całego kraju.

radca prawny Tomasz Leśniak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Krakowie. W latach 2012-2014 odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie zakończoną wpisem na listę radców prawnych pod nr KR - 3077. Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał współpracując z kancelariami radcowskimi i adwokackimi zarówno z Tarnowa jak i z całej Polski, świadcząc obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego oraz będąc zatrudnionym jako radca prawny Szpitala w Tuchowie.