Kancelaria

Jesteśmy systematycznie rozwijającymi swoje umiejętności prawnikami, którzy dzięki zdobytej dotychczas wiedzy i różnorodnemu doświadczeniu zawodowemu zapewniają najwyższej jakości pomoc w różnych dziedzinach prawa. Wyróżnia nas fachowość oraz zaangażowanie w sprawy naszych klientów, którzy mogą mieć pewność, że ich sprawa została powierzona kompetentnym i wykwalifikowanym prawnikom.

Poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, kompleksowe podejście do zleconych nam spraw oraz kształtowanie wzorowych relacji z klientami, staramy się zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług prawnych.

Jako radcowie prawni oferujemy pomoc występując w charakterze pełnomocników procesowych w sprawach toczących się zarówno przed sądami powszechnymi wszystkich instancji jak i przed sądami administracyjnymi. Naszych klientów reprezentujemy także przed organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej. Ponadto udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty umów, pisma procesowe, oraz przygotowujemy opinie prawne

Radcom prawnym i adwokatom oferujemy zastępstwo substytucyjne na obszarze właściwości m.in. Sądu Okręgowego w Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Krośnie.